Rådgivning og innkjøp

UNINETT tilbyr rådgivningstjenester innenfor campusinfrastruktur og informasjonssikkerhet. I rtillegg forvalter vi en rekke felles innkjøpsavtaler innenfor IKT-området.