Rådgivning og innkjøp

Uninett tilbyr rådgivningstjenester innenfor campusinfrastruktur og informasjonssikkerhet.

NB! Vår tjeneste på innkjøpsavtaler for UH-sektoren ble 1. januar 2018 overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

For mer informasjon om de enkelte tjenestene, se menyen.