Trådløst gjestenett

Uninetts tjeneste Trådløst gjestenett er en felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Løsningen gir enkel trådløs nettilgang for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til eduroam.

Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS, og har i tillegg mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon.

Hvordan fungerer trådløst gjestenett?

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli henvist til en selvbetjeningsportal der man oppgir mobilnummer. Det er kun mobilnummer som er påkrevd. Når dette er sendt mottar gjesten en SMS med påloggingsinformasjon.

Tildelt gjestenettkonto er aktiv i tolv timer, og kan brukes på inntil tre enheter. Enheter uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av den enkelte institusjon. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos hver enkelt.

Tjenesten består av følgende komponenter:

  • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal)
  • Registrering og opprettelse av gjestekonti
  • SMS gateway
  • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer, for eksempel ved større arrangementer

Hver enkelt institusjon som benytter tjenesten trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett. Denne SSID benytter så «Trådløst gjestenett» som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng utveksles og testes ved inngåelse av avtale.

Hvem er trådløst gjestenett for?

Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Hva koster tjenesten?

Prisen for tjenesten består av:

  1. Etableringsavgift: 5 000 kroner
  2. Årlig tjenesteavgift, basert på institusjonens størrelse.
  3. Utsending av SMS til brukere av gjestenettløsningen faktureres per SMS. Kunden har to valg: a) Institusjonen betaler, og blir fakturert 0,89 øre per mottatte SMS. b) Sluttbruker betaler. Hver SMS koster sluttbruker 2 kroner

Bestill trådløst gjestenett

Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Kontakt oss

Trenger du support?

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Uninett overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene.

Kontakt support