Trådløst gjestenett

Uninetts tjeneste Trådløst gjestenett er en felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Løsningen gir enkel trådløs nettilgang for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til eduroam. Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS, og har i tillegg mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon.

 • Beskrivelse av tjenesten

  Beskrivelse av Gjestenett UH

  Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli henvist til en selvbetjeningsportal der man oppgir navn, organisasjon og mobilnummer. Det er kun mobilnummer som er påkrevd. Når dette er sendt mottar gjesten en SMS med påloggingsinformasjon.

  Tildelt gjestenettkonto er aktiv i tolv timer, og kan brukes på inntil tre enheter. Enheter uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av den enkelte institusjon. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos hver enkelt.

  Tjenesten består av følgende komponenter:

  • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal)
  • Registrering og opprettelse av gjestekonti
  • SMS gateway
  • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer, for eksempel ved større arrangementer

  Hver enkelt institusjon som benytter tjenesten Trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett. Denne SSID benytter så «Trådløst gjestenett» som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng utveksles og testes ved inngåelse av avtale.

 • Hvem er tjenesten for?
 • Support

  Support for Gjestenett UH

  Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte.

  Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

  Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

 • Organisering
 • Forutsetninger

  Forutsetninger for Gjestenett UH

  Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

 • Pris

  Pris for Gjestenett UH

  Kostnad for tjenesten vil være en fordeling av Uninetts utgifter til drift, støtte, utvikling, lisenser og engangskostnader fordelt over tre år. Dermed vil kostnad avhenge noe av antall deltakende institusjoner.

  Sammenlignet med anskaffelse og drift av en tilsvarende egen løsning, antas kostnader å bli rundt en tredjedel.

  Prisen for tjenesten består av:

  1. Etableringsavgift: 5 000 kroner
  2. Årlig tjenesteavgift, basert på institusjonens størrelse. Ta kontakt for pris
  3. Utsending av SMS til brukere av gjestenettløsningen faktureres per SMS. Kunden har to valg: a) Institusjonen betaler, og blir fakturert 0,89 øre per mottatte SMS. b) Sluttbruker betaler. Hver SMS koster sluttbruker 2 kroner
 • Bestill

Beskrivelse av Gjestenett UH

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli henvist til en selvbetjeningsportal der man oppgir navn, organisasjon og mobilnummer. Det er kun mobilnummer som er påkrevd. Når dette er sendt mottar gjesten en SMS med påloggingsinformasjon.

Tildelt gjestenettkonto er aktiv i tolv timer, og kan brukes på inntil tre enheter. Enheter uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av den enkelte institusjon. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos hver enkelt.

Tjenesten består av følgende komponenter:

 • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal)
 • Registrering og opprettelse av gjestekonti
 • SMS gateway
 • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer, for eksempel ved større arrangementer

Hver enkelt institusjon som benytter tjenesten Trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett. Denne SSID benytter så «Trådløst gjestenett» som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng utveksles og testes ved inngåelse av avtale.

Support for Gjestenett UH

Virksomheten står for lokal opplæring og brukerstøtte.

Uninett gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling. Teknisk støtte fås ved å kontakte Uninett på kontakt@uninett.no / +47 73 55 79 00. Åpningstiden er 08.00–16.00.

Feil på tjenesten kan meldes inn utenom ordinær åpningstid på telefon +47 91 12 70 87.

Forutsetninger for Gjestenett UH

Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Pris for Gjestenett UH

Kostnad for tjenesten vil være en fordeling av Uninetts utgifter til drift, støtte, utvikling, lisenser og engangskostnader fordelt over tre år. Dermed vil kostnad avhenge noe av antall deltakende institusjoner.

Sammenlignet med anskaffelse og drift av en tilsvarende egen løsning, antas kostnader å bli rundt en tredjedel.

Prisen for tjenesten består av:

 1. Etableringsavgift: 5 000 kroner
 2. Årlig tjenesteavgift, basert på institusjonens størrelse. Ta kontakt for pris
 3. Utsending av SMS til brukere av gjestenettløsningen faktureres per SMS. Kunden har to valg: a) Institusjonen betaler, og blir fakturert 0,89 øre per mottatte SMS. b) Sluttbruker betaler. Hver SMS koster sluttbruker 2 kroner