Grunnpakken

Grunnpakken fra Uninett er et utvalg tjenester som er obligatoriske for universiteter og høgskoler eid av Kunnskapsdepartementet. Uninett er pålagt av Kunnskapsdepartementet å betjene disse institusjonene særskilt med en del tjenester, samt utføre sektorpolitiske oppgaver for departementet.

Tjenestene i grunnpakken er valgt ut som følge av føringer og pålegg fra offentlige myndigheter, for å bidra til standardisering og harmonisering i sektoren, og fordi de utgjør nødvendig infrastruktur for kunnskapssektoren med tanke på nettilknytning, sikkerhet, kommunikasjonstjenester og autentisering.

Følgende tjenester inngår i grunnpakken: