Høring: UNINETT fagspesifikasjon (UFS) om AV-utstyr

Svarfrist 10. mars
Kommentarer og innspill kan sendes til kontaktperon i UNINETT, Magnus Strømdal, innen fredag 10. mars 2017

Se forøvrig UNINETTs liste over gjeldende UFS'er

 

Vedlegg: