Flytting av hovednode i forskningsnettet

Hovednode flyttet: Som hjernekirurgi på våken pasient

- Det er ikke rakettforskning, men mer som åpen hjernekirurgi på våken pasient. Slik beskriver senior nettverksingeniør Frode Storvik i Uninett prosessen med å flytte et av hovedknutepunktene i kunnskaps-Norges internett uten at trafikken eller brukerne forstyrres.

Forskningsnettet, internettet for forskning og utdanning, har sine hovedknutepunkt ved de fire eldste universitetene: Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Når universitetene flytter bygg, campus eller gjør store ombygginger, får dette konsekvenser også for den teknologiske infrastrukturen. Høsten 2019 ble en av hovednodene ved NIX 2 i Oslo flyttet, etter en omfattende planleggingsprosess. Høsten 2020 har tilsvarende flytting av hovednode blitt foretatt ved Universitetet i Bergen.


Hvordan flytte et trafikkert veikryss på internett


- Flytting av et slikt hovedknutepunkt for kunnskaps-Norges internettrafikk har både lokale og nasjonale konsekvenser. Lokalt ved Universitetet i Bergen har IT-avdelingen hatt en stor jobb med å flytte hovednoden fra Nygårdsgaten 5 til Christies gate 18 uten at det rammer lokale brukere i Bergen. - Vi i Uninett har jobbet for å flytte og ivareta sambandene for alle andre kunder som er tilknyttet forskningsnettet via denne hovednoden i Bergen. Sju stamnettsamband er flyttet, og 19 institusjoner har vært berørt (se liste nederst i artikkelen), forklarer Storvik.

Storvik forklarer videre at når man først skal flytte hovednode er det vedlikeholdsmessig lurt å oppgradere eller erstatte en del eldre utstyr og komponenter i samme runde. Blant annet er ny hovedruter på plass i Christies gate.  

Frode Storvik i Uninett AS


Frode Storvik har vært ansvarlig for flytteprosessen.


Brukerne er vårt viktigste fokus! 

Koordinator Linn Cathrine Aalberg har vært ansvarlig for Uninetts kundekontakt- og oppfølging i planlegging og gjennomføring av flytteprosessen.
- Studenter, forskere og ansatte på alle landets campus er helt avhengige av sin stabile og gode internettforbindelse. De skal ikke påvirkes av en slik flyttejobb, og for å lykkes er vi avhengig av god dialog med lokale IT-avdelinger, underleverandører og andre samarbeidspartnere. Vi har i høst hatt stor nytte av erfaringene fra flyttingen i Oslo i 2019, og kundene sier de har følt seg godt informert og ivaretatt underveis i prosessen, sier Aalberg.

Linn Cathrine Aalberg i Uninett

Linn Cathrine Aalberg har koordinert kundekontakten i flytteprosessen

Hovednode flyttet i Bergen

 
Glimt fra hovednoderom i Bergen under flytteprosessen. 
 

Heftig operasjon og topp samarbeid! 

Avdelingsdirektør for stamnettavdelingen i Uninett, Olaf Schjelderup, understreker at flytting av en hovednode, samtidig med at stabil drift skal opprettholdes, er heftig.
- Dette er andre gangen på et snaut år at vi gjør en slik omfattende og inngripende operasjon. Risikoen for at noe skal gå galt er alltid til stede, og selv om vi alltid forsøker å minimalisere nedetid for alle kunder, må vi alltid beregne noe nedetid.

- Vi har derfor alltid en plan B, til og med en plan C! Men både omruting og trafikkflyt har gått svært bra i Bergen. Kontakten har vært tett både i planleggingsfasen, i varslingfasen og underveis i selve flyttingen, og samspillet mellom folkene på lokal flyttelocation og teamledelsen i Trondheim har fungert helt topp, sier Schjelderup.

Avdelingsdirektør Olaf Schjelderup

Avdelingsdirektør Olaf Schjelderup, Uninett AS


Kontakt Uninett servicesenter


Kunder som ble berørt av flyttingen i Bergen: 

 

 • Universitetet i Bergen
 • Havforskningsinstituttet
 • Sintef
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norsk Lærerakademi
 • Norsk Lærerakademi – Breistein
 • Norges Handelshøgskole
 • Meteorologisk Institutt
 • HelseVest
 • LHC v/Universitetet i Bergen
 • Norce
 • Kompetanse Norge
 • Innovasjon Norge
 • Arkivverket
 • Diku
 • VID vitenskapelige høgskole, Betanien
 • CMI - Chr. Michelsen Institute
 • BEK - Bergen Senter for Elektronisk Kunst
 • Cessda - Council of European Social Science Data Archives