Hva er en tjeneste?

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Definisjon:
En tjeneste er en logisk betegnelse på en gjentakende forretningsaktivitet med et definert resultat. En tjeneste (inkludert eventuelle deltjenester) er selvstendig og har en oppbygging som ikke [nødvendigvis] er kjent for kundene.

 

Vi har funnet det hensiktsmessig å skille mellom forskjellige aspekter av tjenestebegrepet:

Kundetjeneste beskriver kunderelaterte aspekter ved en tjeneste med vekt på forholdet mellom leverandør og kunde. 

Noen kundetjenester har en bakenforliggende systemteknisk implementasjon.  Dette betegner vi som en systemtjeneste. Vi sier at denne systemtjenesten utfører kundetjenesten.

 

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: