Hvem kan bli kunde hos Uninett?

Alle ikke-kommersielle organisasjoner som har et hovedformål knyttet til forskning og/eller utdanning kan bli kunder hos Uninett. Nettilknytning via Uninett og forskningsnettet gir organisasjonen tilgang til hele vårt tjenestetilbud.

 

Uninett har to kundegrupper:

1. Virksomheter i universitets- og høgskolesektoren som er tilknyttet forskningsnettet gjennom avtale med Kunnskapsdepartementet.

2. Forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og/eller utdanning. Forskningsprosjekter i kommersielle selskaper som er knyttet til en eksisterende kunde kan få tilknytning i en tidsavgrenset periode.

Vilkår for internettilknytning via Uninett og forskningsnettet:

Alle virksomheter som har et organisasjonsnummer skal ha eget kundeforhold og avtale med Uninett. Dette gjelder også 1.4.4-foretak.

Virksomheter skal kobles direkte til forskningsnettet via Uninetts tilknytningspunkt. Kunden finansierer sitt eget utstyr og belastes for linjeleie fram til et av Uninetts tilknytningspunkt. Indirekte tilknytning benyttes kun etter avtale med Uninett, i noen enkelttilfeller.  

Kunden er ansvarlig for å ha oversikt over alle som benytter kundens tilknytningspunkt. Formidling av tredjepartstrafikk skal klareres med Uninett hvert enkelt tilfelle. Kun unntaksvis kan flere organisasjoner dele tilknytning, da etter avtale med Uninett.

Tilknytning har en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder.

Les mer om nettilknytning via forskningsnettet her

 

Kontakt: kontakt@uninett.no