Hvem kan bli kunde i UNINETT?

Internettilknytning via UNINETT og forskningsnettet samt våre øvrige tjenester, er tilgjengelig for organisasjoner der hovedformålet er knyttet til forskning, utdanning og/eller formidling. Alle norske universiteter og statlige høgskoler er tilknyttet. Videre har UNINETT en del andre kunder, som for eksempel private videregående skoler, kommuner, bibliotek og museer.

Vilkår for internettilknytning via UNINETT og forskningsnettet:

UNINETT har to kundegrupper.

  • Den ene gruppen består av institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som er tilknyttet forskningsnettet gjennom avtale med Kunnskapsdepartementet 
  • Den andre kundegruppen er forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet knyttet til forskning og utdanning. I tillegg kan forskningsprosjekter i kommersielle selskaper knytte seg opp til UNINETT i en avgrenset tidsperiode for et definert prosjekt som involverer en eksisterende kundeinstitusjon.

Forskningsnettets kjernekunder omfatter følgende:

  • institusjoner innenfor høyere utdanning
  • forskningsorganisasjoner

Øvrige typer institusjoner som kan tilknyttes forskningsnettet:

  • grunnskoler og videregående skoler
  • organisasjoner med direkte tilknytning til forskning og utdanning, som biblioteker, museer og arkiver
  • organisasjoner som leverer "non-profit"-tjenester til forskning og utdanning
  • organisasjoner og prosjekter som har bruk for forskningsnettfunksjonalitet og som samarbeider med eksisterende kunder. Dette omfatter også knoppskytingsbedrifter. Slike tilknytninger revurderes årlig

Enhver organisasjon med eget organisasjonsnummer skal ha et eget kundeforhold. En organisasjon kan ha flere forskningsnettilknytninger. Kun unntaksvis kan flere organisasjoner dele tilknytning.

Tilknytning har gjensidig oppsigelsestid på tre måneder.

 

 

Kontakt: