Hvilke lagringsbehov har universitets- og høyskolesektoren?

Uninett har startet en kartlegging av behovene for datalagring i universitets- og høyskolesektoren. 

– Prosjektet skal analysere hvilke lagringsløsninger som finnes og hvilke behov det ikke eksisterer gode løsninger for i dag. Uninett vil også komme med forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes, forklarer prosjektleder Hildegunn Vada.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt om en kartlegging av sektorens lagringsbehov.

Studentens, underviserens og forskerens behov 

Det er i dag mange leverandører av ulike lagringstjenester til UH-sektoren; alt fra institusjonene selv til store skytjenesteleverandører. Det er til dels overlapp mellom løsningene, samtidig som enkelte brukergrupper ikke får dekket sine lagringsbehov på en god måte.

– En viktig innfallsvinkel i dette prosjektet er at vi tar utgangspunkt i sluttbrukernes behov – studenten, underviseren og forskeren, sier Vada.

Oppstart

Torsdag 27. september hadde prosjektgruppa for lagringsprosjektet oppstartsworkshop på Gardermoen.

Prosjektgruppa består av følgede personer:

 • Christoffer Krzywinski (UiB)
 • Svein Bjarne Brandtsgård (HVL)
 • Roy Dragseth (UiT)
 • Morten Werner Forsberg (UiO)
 • Ole Ingvard Langfeldt (NTNU)
 • Arne Dag Fidjestøl (NTNU)
 • Ingrid Melve (Unit)
 • Hans Eide (UNINETT Sigma2)
 • Helge Stranden (Uninett)
 • Morten Knutsen (Uninett)
 • Gurvinder Singh (Uninett)
 • Andreas Solberg (Uninett)

– Representantene fra sektoren hadde mange interessante innspill på workshopen. Dette gjør at vi nå har et godt utgangspunkt for videre kartlegging, sier Vada.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Hildegunn Vada.