IAM-pilot ved UiB

IAM-løsning valgt – implementering er i full gang

Etter en vel gjennomført anskaffelsesprosess er nå leverandør av IAM-løsning blitt valgt, og valget falt på den Houston-baserte leverandøren Identity Automation. Arbeidet med en felles IAM-løsning for sektoren er nå i full gang og først ut er pilotprosjektet ved UiB.

4. og 5. februar deltok Uninetts IAM-prosjektteam på en workshop hos Universitetet i Bergen. Hensikten med samlingen var blant annet å gå igjennom omfanget av arbeidet vi nå har fremfor oss og snakke om standardisering i sektoren.

Det ble også diskutert gevinstene med å bruke IAM – samt identifisering av leveranseansvarlige, ressursbehov og fase- og milepælsplan for 2020.

LES MER: Felles IAM for kunnskapssektoren

Neste store milepæl er å innføre IAM-systemet fra Identity Automation ved UiB, gjennom et pilotprosjekt. I samme periode vil etableringen av en forvaltningsorganisasjon hos Uninett være en viktig milepæl.

Forvaltningsorganisasjonen skal sikre lik bruk og utvikling av IAM innenfor sektoren og sørge for tjenestestyring og prioritering i tråd med sektorens tjenestestyringsmodell.

Vi var på det meste 15 deltakere samlet på workshopen, en gruppe som inneholdt deltakere fra UiB og Uninett, med mange ulike fagområder som sin spesialitet.

Fra Uninett deltok Andreas Solberg, Christian R. Kongshaug, Hildegunn Vada, Kristin Albertsen (ekstern konsulent), Maria Westman, Ståle Ekelund (ekstern konsulent) og Vegar Forberg (ekstern konsulent).

Fra UiB deltok Angela Tuck, Elin M. Bjørndal, Elisabeth S. Løkkebø, Ivo Beijersbergen, Maria Haga, Nina Fox, Robert Hetlelid og Vidar Lidtun.

Hvis du har noen spørsmål, send gjerne en e-post til iam@uninett.no.

IAM Bergen

Hildegunn Vada, prosjektleder for felles IAM i Uninett og Ståle Ekelund, ekstern konsulent fra Parsec.

IAM-workshop UiBKristin Albertsen (ekstern konsulent fra PwC), Maria Westman (ansvarlig for IAM forvaltningsorganisasjon i Uninett) og Hildegunn Vada (prosjektleder for IAM)

IAM Bergen

Ståle Ekelund (ekstern konsulent fra Parsec), Andreas Solberg (CTO i Uninett), Vegard Forberg (ekstern konsulent fra OsloMet), Elisabeth Sellevoll Løkkebø (prosjektleder UiB)