IAM-prosjektet: Hva skjer denne uka?

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å tildele personer en elektronisk identitet og gi dem tilgang til ulike tjenester og ressurser.

Organisasjonene i høyere utdanning og forskning har hittil løst dette på ulike måter og med mange manuelle rutiner.

Når Uninett og Unit nå samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) om å etablere en felles IAM-løsning for høyere utdanning og forskning, er det fordi det vil gi store gevinster for digitaliseringen.

Les mer om IAM-prosjektet her

Under finner du informasjon om hva som skjer i prosjektet i uke 48.

Svarfrist for RFI 27. november

Svarfristen for RFI er tirsdag 27. november. Prosjektet gjennomgår svarene på RFIene og skaffer seg en oversikt over hvilke tema de ønsker å høre mer om på leverandørmøtene.

Timeplanene for leverandørmøtene settes nå opp, og disse skal i hovedsak gjennomføres i uke 49.

Koordineringsmøte med BOTT-prosjektene Økonomi og lønn og IntArk

Prosjektet gjennomfører koordineringsmøte med BOTT-prosjektene Økonomi og lønn og IntArk hhv. torsdag 29. november og fredag 30. november.

I uke 49 er det planlagt koordineringsmøte med Saksbehandling og arkiv-prosjektet.