Identitets- og tilgangsstyring (IAM) – sesjon 2

Sesjon 2:

  • Forts. gruppearbeidet.
  • Hver gruppe presenterer innspill som prosjektet tar med seg videre.
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 15:30
Varighet: 
90