Gode innspill til IKT-strategi for utdanning

Innspill og kontaktinformasjon:
Alle interesserte kan gi sine innspill til prosessen.