IKT-strategiarbeidet: De første strategiutkastene foreligger

Den endelige strategien skal dekke områdene utdanning, forskning, administrative tjenester og infrastruktur, og i tillegg behandle informasjonssikkerhet og organisering og styring. De første utkastene til IKT-strategier for henholdsvis utdanning og infrastruktur foreligger nå. Tidsplanen er noe justert. IKT-strategien for utdanning skal leveres 1. juli, de øvrige skal være klare senere i år.

Innspill og kontaktinformasjon

Alle interesserte kan gi sine innspill til prosessen.