Informasjonsmøte om pilotering skytjenester

UH-sky arrangerte 16.april 2015 et heldags informasjonsmøte om testing/pilotering av tre nye skytjenester for UH-sektoren. 35 personer deltok på møtet, som primært rettet seg mot IT-ledere eller andre beslutningstakere. Møtet var kun et informasjonsmøte og medførte ingen plikt til å delta i videre testing/pilotering

Hensikten med informasjonsmøtet var å spre kjennskap til følgende skytjenester som planlegges levert gjennom gjennom UH-sky:

  • BaaS (backup)
  • STaaS (lagring)
  • IaaS (virtuelle maskiner)

Se produktark om hver av disse tjeneste her: UH-sky dokumentbase

Bakgrunn og målgruppe:

Agenda og presentasjoner: