Infosikkerhetsportal

Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere del av hverdagen til alle organisasjoner i samfunnet. Universitets- og høgskolesektoren behandler blant annet en rekke personopplysninger om studenter, ansatte og andre tilknyttede samarbeidspartnere. Kunnskapsdepartementet har gitt UNINETT i oppgave å lede og etablere et sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren i Norge

Les mer om tjenesten Rådgiving informasjonssikkerhet

UNINETT CERT - operativ sikkerhet
UNINETT CERT er sikkerhetsteam for UH-sektoren. CERTs hovedoppgave er å håndtere og koordinere sikkerhetshendelser som berører UNINETTs kunder. Sikkerhetsteamet rådgir kundene i sikkerhetsspørsmål, gjennomfører trafikkovervåkning og varsler om uønskede hendelser. Alle kunder skal ha en dedikert sikkerhetsansvarlig og ha rutiner for å følge opp meldinger om sikkerhetshendelser.

Les mer om UNINETT CERT

Nytt sekretariat, nytt sikkerhetsforum
I tillegg til sekretariatet for informasjonssikkerhet har UNINETT etablert et sikkerhetsforum for universiteter og høgskoler. Forumet skal være rådgivende innenfor området informasjonssikkerhet, beredskap og kontinuitet. Her skal man kunne dele erfaringer og skaffe seg kunnskap om hvordan man kan jobbe effektivt og praktisk innenfor informasjonssikkerhet og beredskap/kontinuitet.