Infosikkerhetsportal

Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere del av hverdagen til alle organisasjoner i samfunnet. Universitets- og høgskolesektoren behandler blant annet en rekke personopplysninger om studenter, ansatte og andre tilknyttede samarbeidspartnere. Kunnskapsdepartementet har gitt UNINETT i oppgave å lede og etablere et sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren i Norge

Nytt sekretariat, nytt sikkerhetsforum
I tillegg til sekretariatet har UNINETT etablert et sikkerhetsforum for universiteter og høgskoler. Forumet skal være rådgivende innenfor området informasjonssikkerhet, beredskap og kontinuitet. Her skal man kunne dele erfaringer og skaffe seg kunnskap om hvordan man kan jobbe effektivt og praktisk innenfor informasjonssikkerhet og beredskap/kontinuitet.