Sikkerhetsbibliotek

I denne sekjonen finner du en oversikt over nettsteder og ressurser som kan være nyttige oppslagsverk om informasjonssikkerhet

Generell informasjonssikkerhet

Donald Duck - Trygg på nett

 

Undervisningssektoren

Collaborative Solutions For Network Information Security in Education - Enisa

 

Internkontroll og styringssystemer

Difi-rapport 2012:15 - Styringssystem for informasjonssikkerhet

En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet - Datatilsynet

Verktøy for kontroll mot regelverk (.xls) - Datatilsynet

Cobit 4.1 - IT Governance Institute

ISF Standard of Good Practice for Information Security 2011

 

Kontinuitet og beredskapsplaner

Mal for overordnet IT beredskapsplan - Datatilsynet

 

Nettskytjenester

Dataforeningens veiledning ved anskaffelse av nettskytjenester

 

Rapporter

General Report 2012 - Enisa

 

Reiser

Sikker reise - PST/Politidirektoratet

 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger

Risikovurdering av informasjonssystem - Datatilsynet

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse - NSM

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser - Direktoratet for sivilt beredskap

 

Sikkerhetsarkitektur

Veileder i sikkerhetsarkitektur - Datatilsynet

 

Sosiale medier

Veileder i sosiale medier i forvaltningen - Difi

Nettsamfunn og sikkerhet - NSM

Sosiale medier og sikkerhet - Folder -NSM

the Web We Want - European Schoolnet

 

Stortingsmeldinger

Meld. St. 8 - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spedringssamarbeid

 

Trusselvurderinger

PSTs åpne trusselvurdering 2013

Trusler og sårbarheter 2013 - Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Verizon - 2013 Data Breach Investigation Report

Andre dokumenterkilder og lenker

UNINETT Beste praksis fagspesifikasjoner

Géant - Campus Best Practice - Security

Terena - Publications - Security

Veiledning lover og regler med betydning for informasjonssikkerhet - IT-Sikkerhetsforum

Veiledere fra NorSIS - Norsk Senter for Informasjonssikkerhet

Publikasjoner fra NSM

NTNU Informasjonssikkerhet

HiOA Informasjonssikkerhet

SINTEF Informasjonssikkerhet

Information Security @ Brown University