Gyldne regler

Sekretariatet for informasjonssikkerhet har etablert et sett av veiledende prinsipper for å øke bevissthet om og bedre atferden på informasjonssikkerhet. Hvis vi tar med oss disse prinsippene i vårt daglige arbeid, beveger vi oss i riktig retning.

De fem gyldne reglene er som følger:

1. Beskytt passordet og datamaskinen din

2. Vær forsikrig når du bruker internett og e-post

3. Vit hvordan du beskytter viktig informasjon

4. Vær forsiktig når du håndterer informasjon i det offentlige rom

5. Vit hvem du har med å gjøre

Les mer om hver av reglene i menyen.