Regel nummer 3: Vit hvordan du beskytter viktig informasjon

Alt er ikke like viktig. Derfor skal vi vite hvordan vi behandler den informasjonen som er det.

  • Pass på at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av virksomhetens informasjon opprettholdes.

  • Lås inn sensitiv informasjon når du forlater pulten din.

  • Håndter informasjon i henhold til informasjonens gradering. Bruk lagringssteder med begrenset adgang for å lagre ensitiv informasjon. Send lenker til dokumenter internt.

  • Ikke lagre sensitiv informasjon på mobiltelefonen.

  • Husk å makulere papirdokumenter når du ikke lenger har behov for dem.

  • Alltid fjern utskrifter fra skriveren øyeblikkelig.

  • Ikke håndter sensitiv informasjon gjennom kalenderen, sosiale medier eller andre åpne kilder.