Regel nummer 4: Vær forsiktig når du håndterer informasjon i offentlige rom

Hva er offentlige steder? Nesten overalt.

  • Vær ekstra påpasselig når du reiser ettersom du er mer utsatt for tyveri, tyvlytting og sosial manipulering for å gjøre hva angriperen vil (social engineering attacks).

  • Forlat aldri dokumenter eller utstyr uten tilsyn.

  • Vær forsiktig når du diskuterer eller jobber med sensitiv informasjon i offentlige rom.

  • Mister du mobilt utstyr må dette rapporteres øyeblikkelig til helpdesken.

  • Husk at sosiale medier, som sider med vennelister, Google Documents, osv., også regnes som offentlige rom.