Infrastrukturtjenester fra Safespring klare for bruk

Norsk forskning og høyere utdanning har nå tilgang til en rekke skytjenester for infrastruktur gjennom en avtale inngått på nordisk nivå.

UNINETT har på vegne av sine tilknyttede virksomheter gjort avrop på en avtale mellom det nordiske forskningsnettsamarbeidet NORDUnet og Safespring (tidl. IPnett). Avtalen omfatter tjenester for:

  • IaaS – Infrastructure as a Service
  • BaaS – Backup as a Service
  • STaaS – Storage as a service

UNINETT har gjort en akseptansetest for tjenestene og de er nå godkjente og i produksjon. Rammeavtalen for tjenestene forvaltes av UNINETT og avtale om bruk og kjøp inngår mellom den enkelte virksomhet og Safespring.

Privat sky for UH-sektoren

Tjenestene fra Safespring benytter skyteknologi på et dedikert datasenter beliggende i Oslo, og regnes som en privat sky (private cloud). Forskningsnettet er koblet rett inn i datasenteret og data forlater ikke Norge. Virksomhetene slipper å betale ekstra for opp- og nedlastning av data (data egress).

Pålogging og testing gjennom dataporten

Tjenestene har en ferdig modell for autentisering, tilgangskontroll og kostnadsstyring tilpasset bruk i UH-sektoren. Feide-pålogging er realisert ved hjelp av Dataporten, og hvis din organisasjon er knyttet opp mot Dataporten kan du logge inn og kostnadsfritt teste IaaS-tjenesten på https://portal.cloud.ipnett.no

Oppfølging fra Safespring

Avtaler om testing, bruk og kjøp inngås mellom virksomheten og Safespring. Safespring vil i perioden framover ta kontakt med virksomhetene i sektoren for å lodde interessen for tjenestene.

Mer informasjon om tjenestene og bestilling av dem finner du på