Innkjøp og rammeavtaler er overført til Unit-direktoratet

Tjenesten Innkjøp og rammeavtaler er overført til Unit-direktoratet. Se Units sine nettsider for innkjøp og rammeavtaler