Innkjøp og rammeavtaler

Tjenesten Innkjøp og rammeavtaler for forskning og høyere utdanning er overført til Unit-direktoratet. Se Unit sine nettsider for innkjøp og rammeavtaler

Rammeavtaler levert av Unit-direktoratet gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Uninett opptrer som avtalepart på vegne av sine kunder på enkelte rammeavtaler: