Innkjøp og rammeavtaler

UNINETTs rammeavtaler omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Rammeavtalene kan brukes av alle UNINETTs kunder, og er særlig tilpasset IT-avdelingenes behov.   
Forutsetninger: 

Før hver anskaffelsesprosess starter, sender UNINETT ut informasjon og påmeldingsskjema til alle sine kunder. Det er viktig å gi sin tilslutning til å være med i prosessen før anbudet utlyses.

Når rammeavtalene er på plass, sendes det ut informasjon om at de er klare til bruk. Dersom det er inngått avtale med kun én leverandør, må den enkelte kunde signere en avropsavtale med leverandøren før man kan begynne med innkjøp basert på avtalen. Dersom det er inngått avtale med flere leverandører, må den enkelte kunde gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Deretter signeres avropsavtale med valgt leverandør.

Informasjon om rammeavtalene og maler for minikonkurranser ligger sortert pr. hovedområde i menyen.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETTs rammeavtaler gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av kundens IT-behov. Per mai 2016 har vi ca.40 rammeavtaler innenfor 12 hovedområder. Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler:

  • Gode priser og betingelser p.g.a. store innkjøpsvolum
  • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene (tidsbesparende)
  • Ferdige maler til bruk i minikonkurranse
  • Gode avtaledokumenter
  • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
  • Tilpasninger til elektronisk handel

Rammeavtalene utarbeides av arbeidsgrupper bestående av UNINETTs innkjøpsavdeling og fagpersoner fra universitets- og høgskolesektoren, i stor grad fra de største universitetene.

Kostnad: 

Pris på tjenesten oppgis på direkte forespørsel.
 

Bestillingsinformasjon: 
Organisering av tjenesten: 

For organiseirng av innkjøp og rammeavtaler, se oversikt over rammeavtalene i menyen.

Kontaktinformasjon: