Innsyn etter offentlighetsloven

Uninett og andre statseide aksjeselskap omfattes av offentlighetsloven. Uninett har alltid praktisert åpenhet, og derfor ligger det meste av våre dokumenter ute på nettsidene våre. Prøv derfor å søke etter informasjonen der først. Du finner også mange av våre offentliggjorte dokumenter under publikasjoner.

Som hovedregel har du rett til å få innsyn i alle saksdokumenter opprettet etter 1. januar 2009. Det finnes imidlertid unntak for noen typer dokumenter, for eksempel:

  • Taushetsbelagt informasjon som f.eks. personlige forhold og næringsopplysninger
  • Interne arbeidsdokumenter
  • Dokumenter knyttet til offentlige innkjøp (fram til valg av leverandør)

I tillegg er det gitt et spesifikt unntak for dokumenter knyttet til registrering av domenenavn hos vårt datterselskap Uninett Norid AS. Vennligst kontakt Norid for mer informasjon.

Innsynsbegjæring

For å få innsyn må du sende en innsynsbegjæring til innsyn@uninett.no. Denne bør inneholde:

  • Tittel på, eller en nøyaktig beskrivelse av, dokumentet/dokumentene du ønsker innsyn i
  • I hvilken form du ønsker dokumentet/dokumentene (per brev eller digitalt/som pdf)
  • Navn, adresse, e-postadresse og telefon for den som ønsker innsyn

Du vil få en automatisk bekreftelse på at henvendelsen er mottatt. Henvendelsen behandles normalt i løpet av 2–3 virkedager, og du får skriftlig svar. Enkelte saker kan ta lenger tid. Du får da beskjed om dette. Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.