Samling i regi UiO: Integrasjonsarkitektur (UH:IntArk) – del 1

Denne samlingen kjøres i regi av UiO, som leder prosjektet UH:IntARk.

UH-IntArks formål er å legge grunnlaget for fremtidens systemlandskap. Det vi si hvordan informasjon flyter mellom IT-tjenester. Slik imøtekommes Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, spesielt punktene "3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur" og "5.4.2 IKT-løsninger som bygger på deling av data". UH-IntArk skal levere planverk for hvordan integrasjon skal håndteres og hvordan man henter ut gevinster. Prosjektet arbeider også med å utvikle felles tekniske løsninger som komplementerer og samspiller med Feide.

Prosjektet skal ikke levere ferdig tekniske produkter, og heller ikke integrasjoner eller API.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 09:00
Varighet: 
90