Internasjonalt arbeid

Uninett legger stor vekt på samarbeid med utenlandske forskningsnett og andre internasjonale aktører innen våre fagfelt. Via forskningsnettet er rundt 150 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med mer enn 300 000 brukere, knyttet opp mot internasjonale forskningsnett. Uninett har i tillegg bred internasjonal aktivitet gjennom forskningsprosjekter og standardiseringsarbeid innenfor ulike fagfelt.

Mer informasjon om internasjonalt arbeid finner du via menyen.

Kontakt: