Internasjonalt samarbeid

Forskningsnettet er forbundet med andre nasjonale forskningsnett verden over gjennom NORDUnet og Géant. Sammenkoblingen av ulike nasjonale forskningsnett danner en global høykapasitets infrastruktur som muliggjør internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

 • NORDUnet

  NORDUnet

  Uninett deltar i NORDUnet – et samarbeid mellom de nasjonale forskningsnettene i de fem nordiske landene Danmark (Deic), Sverige (Sunet), Finland (CSC) og Island (RHnet) og Norge (Uninett).

  NORDUnet drifter et nett i verdensklasse og e-infrastrukturtjenester for forskning og høyere utdanning i Norden.

  De fem forskningsnettene utvikler og drifter de nasjonale nettinfrastrukturene som forbinder over 400 forsknings- og utdanningsinstitusjoner med mer enn 1,2 millioner brukere. 

 • Géant

  Géant

  Géant er en organisasjon for samarbeid om e-infrastruktur og tjenester til utdanning og forskning i Europa. 

  Géant binder sammen 39 nasjonale forskningsnett med over 50 millioner brukere og 10 000 institusjoner på tvers av Europa, noe som gjør det til verdens største og mest avanserte nettverk for utdanning og forskning.

NORDUnet

Uninett deltar i NORDUnet – et samarbeid mellom de nasjonale forskningsnettene i de fem nordiske landene Danmark (Deic), Sverige (Sunet), Finland (CSC) og Island (RHnet) og Norge (Uninett).

NORDUnet drifter et nett i verdensklasse og e-infrastrukturtjenester for forskning og høyere utdanning i Norden.

De fem forskningsnettene utvikler og drifter de nasjonale nettinfrastrukturene som forbinder over 400 forsknings- og utdanningsinstitusjoner med mer enn 1,2 millioner brukere. 

Géant

Géant er en organisasjon for samarbeid om e-infrastruktur og tjenester til utdanning og forskning i Europa. 

Géant binder sammen 39 nasjonale forskningsnett med over 50 millioner brukere og 10 000 institusjoner på tvers av Europa, noe som gjør det til verdens største og mest avanserte nettverk for utdanning og forskning.