Internett fyller 50 år 29. oktober

Foto: AFP / NTB scanpix.Bildet viser Professor Leonard Kleinrock, fotografert i laboratoriet ved University of California

- Nå i ettertid vet vi hva dette forsøket har resultert i. Internett har revolusjonert vår hverdag og skapt muligheter vi tidligere knapt kunne drømme om. Det er derfor på sin plass å rette en stor takk til de visjonære forskerne og ingeniørene som satte det hele i gang, i en tid der flere teknologiske og IT-relaterte revolusjoner fant sted. Det sier Olaf Schjelderup, avdelingsdirektør i Uninett AS. Schjelderup har selv vært med på å bygge og rulle ut forskningsnettet i kunnskaps-Norge i en årrekke.

- I dag fremstår internett som de siste tiårs store "game changer", ikke minst for forskning og høyere utdanning, der forskningsnettet ligger i bunn for dagens store og viktige digitalisering. Internett har gjort kloden mindre og koblet mennesker sammen. Vi har mange viktige fremskritt foran oss, men på en dag som denne kan vi rette vår takknemlighet til pionerene og visjonærene som satte det hele i gang, sier Schjelderup.

(Som en kuriositet kan det nevnes at i røttene til dagens forskningsnett kan man spore seg helt tilbake til NORSAR på Kjeller sin ARPAnet-tilknytning,  realisert så tidlig som i 1973. Dette var Europas aller første internettforbindelse, og kom på lufta bare 20 minutter før en tilsvarende forbindelse til London kom opp. Så, i Europa var Norge først.)