Innovasjon og utvikling

Helt siden UNINETT AS opprinnelig startet som et forskningsprosjekt på 1980-tallet har innovasjon vært en viktig aktivitet. Ressurser investeres hver år i utforskning av ny teknologi. Gjennom sitt innovasjonsprogram får UNINETT viktig kunnskap om fremtidige teknologiske løsninger som har potensiale som verktøy for universitet- og høyskolesektoren. Innovasjonsprogrammet investerer også ressurser i aktiv deltakelse i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter i tett samarbeid med fagmiljøer fra norske universiteter og høgskoler. 

Åpenhet er et nøkkelbegrep i innovasjonsarbeidet. Åpne standarder og ikke-proprietære løsninger, fortrinnsvis basert på åpen kildekode, vektlegges.

Resultater fra innovasjonsarbeidet (fagdokumentasjon,  programpakker og testtjenester) publiseres på UNINETT labs.

Innovasjonsaktiviteter foregår hovedsaklig innenfor fire hovedområder.

Tjenesteinfrastruktur

Siden alle moderne IKT-tjenester kan aksesseres via internet og/eller krever internett-aksess, driver UNINETT kontinuerlig overvåking av teknologiområder og standarder som kan være relevante og viktige for nettbaserte tjenester. Utnyttelse og tilgjengliggjøring av nett- og systemressurser for tjenester er en av kjernefokus-områdene for tjenesteinfrastruktur-arbeidet.

Prosjekter:

Overvåking av nett og tjenester

UNINETTs og UH-sektorens system- og nettinfrstruktur er under vekst både i skala, kompleksitet og sikkerhetskrav. Rydding, effektive og presis overvåking av infrastrukturen er fundamentalt for å kunne tilby brukerne ønsket grad av tjenestetilgjengelighet. UNINETTs innovasjons-program studere og utvikler prototypesystemer for overvåking i samarbeid med forskingsmiljøer og andre nasjonale forskningsnett.

Prosjekter: Nett- og systemovervåking

Systeminfrastruktur

Moderne nettbaserte IKT-tjenester bygges med fundament i blant annet system-infrastruktur. UNINETTs innovasjonsprogram studere og ekperimenetere med avanserte og innovative løsninger for system-infrastruktur. Lav total kost, høy pålitelighet og god skalerbarhet er kjerneparametere.

Prosjekter: 

 

Netteknologi

En av forskingsnettets primærfunksjoner er å sørge for stabile, rause og rimlige nettressurser. Innovasjons-programmet har pågående aktiviteter som overvåker og tester siste nytt innen netteknologi. Forskninksnette skal alltid være blant de som tar i bruk nyeste netteknologi først. UNINETT har her et nært samarbeid med nasjonal industri og forskningsmiljøer samt aktiv deltakelse i internasjonale miljøer.

Prosjekter: