Tilgang til IP-TV

Tilgang til IP-TV  krever at din institusjon er tilknyttet forskningsnettet og at det er åpnet for IP multicast lokalt.

For å få tilgang til TV via multicast trenger du dekoder/set-top boks fra SnapTV. Ta kontakt med din lokale IT-avdeling eller Snap TV for bestilling

SUPPORT skjer ved lokal IT-avdeling!

Ved tekniske problemer eller mangel på tilgang, ta kontakt med din lokale IT-avdeling. De kan så ta videre kontakt med vår avtalepartner for IP-TV.

 

 

Kontakt: