IPv6

UNINETT har etablert IPv6-tjeneste i forskningsnettet. Alle UNINETTs kunder kan etterhvert få støtte til tilknytning med IPv6. IPv6 er ikke utbredt over hele verden, men stadig flere leverandører tilbyr etterhvert tjenester med IPv6.