IPv6

IPv6 er versjon 6 av Internett-protokollen som definerer IP-adresser i nettet, og er etterfølgeren til IPv4. Det er nå tomt for IPv4-adresser hos sentrale aktører som RIPE og IANA. IPv6 har et tilnærmet ubegrenset tilfang av adresser i overskuelig framtid. Stadig flere leverandører tilbyr etter hvert tjenester med IPv6. UNINETT tilbyr IPv6-tjenester med produksjonskvalitet i forskningsnettet. For å komme i gang med IPv6 kan du sende en forespørsel til ipv6-drift@uninett.no.