Autokonfigurering IPv6

De fleste (kanskje alle) IPv6 implementasjoner har såkalt "stateless" (tilstandsløs) autokonfigurering som vi vil beskrive nedenfor. Dette er vanligvis på som default, men kan evt. skrus av. Det finnes også "stateful" (med tilstand) autokonfigurering. Dette er ikke så vanlig enda. Den vanligste metoden vil nok være DHCPv6 som nylig har blitt standardisert.

Tilstandsløs autokonfigurering skjer ved at hvert lokalnett/link hvor dette skal brukes, får tildelt et /64-prefiks for bruk på nettet, altså er det 64-bit som angir nettet, og resterende 64-bit brukes for maskinene på nettet. Dette prefikset annonseres så regelmessig av en ruter på lokalnettet/linken. Merk at en maskin ved oppstart kan også spørre slik at den slipper å vente på at ruteren skal finne det for godt å sende ut en melding.

Et slikt prefiks kan f.eks. være 2001:db8:1:4::/64. Når en maskin så mottar en slik annonsering, kan den konstruere en IPv6-adresse ut fra prefikset og sin MAC-adresse (hvis vi snakker om et ethernet). Hvis MAC-adressen er f.eks. 00:90:27:2F:D1:7A, blir IPv6-adressen 2001:db8:1:4:290:27ff:fe2f:d17a. Måten man konstruerer de siste 64-bitene på er modifisert versjon av IEEE EUI-64. For detaljer kan man bl.a. studere RFC 2464 "Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks".

Noen misliker at bruk av MAC-adresse i en viss grad gjør en sporbar. Hvis man flytter seg rundt på forskjellige nett, vil f.eks. en webtjener man regelmessig kontakter, kunne inneholde informasjon om hvor du har vært, og når du har vært der. Derfor finnes det også såkalte "privacy"-adresser som ser ut til å være påslått på de fleste systemer nå. Man randomgenerer da de 64-bitene for å generere en adresse. Denne adressen endres så regelmessig, f.eks. daglig.

Takket være autokonfigurering trenger en normalt ikke tenke på hvilken IP-adresse en maskin skal ha. Dette gjør også administrasjon enklere. Man trenger ikke formidle til en bruker hva den skal være, og brukeren eller administratoren slipper å konfigurere maskinen. For maskiner som skal tilby tjenester bør en imidlertid vurdere å sette adresse manuelt. Det er litt uheldig om man må endre adresser i f.eks. DNS hvis man bytter nettverkskort. Hvis man setter adresse manuelt bør man skru av autokonfigurering. Ellers vil man få to adresser. Dette fungerer, men er greit å unngå.

Se eller vår open wiki om dette temaet - klikk her

Kontakt: