Registrering av PTR for IPv6

RFC 2874 "DNS Extensions to Support IPv6 Address Aggregation and Renumbering" beskriver hvordan man registrerer A6 poster og binære PTR poster (Bit Labels) i DNS. Problemet er at designerne gikk litt for langt med å tillate rekursive oppslag og hele RFCen skiftet status til eksperimentell, det vil med andre ord si at den IKKE skal anvendes i produksjon.

Selv om det i dag finnes implementasjoner som kan gjøre PTR registrering fleksibelt og enkelt med binære poster må det IKKE brukes siden det er uvisst hvor lenge denne koden vil bli vedlikeholdt. Man må derfor benytte den "gamle" metoden med nippel format hvor hvert hexadesimale siffer i adressen representeres adskilt med punktum '.'for PTR poster og AAAA i stedet for A6.

f.eks.:

$ORIGIN uninett.no.
storhaugen           AAAA          2001:db8::203:47ff:fe69:ab93

og for reverse oppslag som skal registreres under ip6.arpa får man hvis man velger en sone pr. /64-prefiks:

$ORIGIN  0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.

3.9.b.a.9.6.e.f.f.f.7.4.3.0.2.0    PTR          storhaugen.uninett.no.

Nedenfor har vi valgt å la $ORIGIN for sonen representere 48-bits prefiks. Da kan man legge all PTR postene for hele organisasjonen i samme sone.

$ORIGIN  0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.7.0.1.0.0.2.ip6.arpa
$TTL 86400
@               IN      SOA     biff.uninett.no. ipv6-drift.uninett.no. (
                                2003011003 ; Serialnumber
                                36000      ; Refresh, 10 hr
                                3600       ; Retry, 1 hr
                                604800     ; Expire (default TTL), 1 week
                                86400 )    ; Minimum TTL, 1 day
; Name servers:
                        NS      biff.uninett.no.
                        NS      nac.no.
;
; Glue records:
; (none needed)
;
; Domain data:
; UNINETT sekretariat
;

2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  PTR   uninett-gw.uninett.no.
3.9.b.a.9.6.e.f.f.f.7.4.3.0.2.0.0.0.0.0  PTR   storhaugen.uninett.no.
;
; URC
;
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0  PTR   uninett-gw.uninett.no.
1.4.8.4.f.0.e.f.f.f.0.2.0.0.a.0.2.0.0.0  PTR   rigel.urc.uninett.no.
1.8.4.9.0.3.e.f.f.f.8.f.0.0.2.0.2.0.0.0  PTR   honey.urc.uninett.no.

ipv6-drift@uninett.no 

For nærmere infromasjon - klikk her

Kontakt: