IRT (Incident Response Teams) - sesjon 2

Fortsettelse fra første sesjon:

  • Etablering av hendelseshåndtering i praksis
  • Presentasjon av Uninetts hendelseshåndeteringsteam Uninett CERT
  • Signering av avtale om informasjonsdeling, såkalt   «trafikklysprotokoll» (TLP), og signering av   kryptonøkler (PGP) for sikker meldingsutveksling.
Tid: 
Mandag, januar 14, 2019 - 11:00
Varighet: 
90