Jobber for å standardisere prosessene for tilgangsstyring

I oktober ble det arrangert to IAM-workshoper i Bergen. Disse var i regi av UiB og samlet personer fra UiO, NTNU og UiB. Hensikten med workshopene var å standardisere prosesser knyttet til tilgangsstyring før piloteringen av felles IAM starter ved UiB.

Tema for første workshop 23. oktober var tilgangsstyring for studenter, og deltakerne var personer fra studieadminstrasjonene fra de fire BOTT-universitetene.

De fire universitetene har i dag relativt ulike prosesser knyttet til tilgangsstyring for studenter, men de var i stor grad enige om hvordan de standardiserte prosessene burde være. 

Prosessene de blir enige om skal behandles i IT-BOTT og deretter implementeres under IAM-piloten ved UiB. Hvordan UiB innfører IAM legger grunnlaget for hvordan felles IAM rulles ut i resten av sektoren.

31. oktober ble det arrangert en tilsvarende workshop om standardisering av prosessene knyttet til gjestebrukere.