IAM-workshop UiB

Jobber for å standardisere prosessene for tilgangsstyring

Universitetet i Bergen (UiB) forbereder seg nå til å være pilot på kunnskapssektorens felles IAM-løsning. Som en del av forberedelsene jobber universitetet sammen med UiT, NTNU og UiO for å standardisere prosessene knyttet til tilgangsstyring.

I oktober 2019 ble det arrangert to IAM-workshoper i Bergen. Disse var i regi av UiB og samlet personer fra UiO, NTNU og UiB. Hensikten med workshopene var å standardisere prosesser knyttet til tilgangsstyring før piloteringen av felles IAM starter ved UiB.

Tema for første workshop 23. oktober var tilgangsstyring for studenter, og deltakerne var personer fra studieadminstrasjonene fra de fire BOTT-universitetene.

De fire universitetene har i dag relativt ulike prosesser knyttet til tilgangsstyring for studenter, men de var i stor grad enige om hvordan de standardiserte prosessene burde være. 

Prosessene de blir enige om skal behandles i IT-BOTT og deretter implementeres under IAM-piloten ved UiB. Hvordan UiB innfører IAM legger grunnlaget for hvordan felles IAM rulles ut i resten av sektoren.

31. oktober ble det arrangert en tilsvarende workshop om standardisering av prosessene knyttet til gjestebrukere.