Jording på 79 grader nord

I 2010 fikk UNINETT et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: å etablere to fiberkabler mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Sjøfiberkablene var på plass i september 2014, men ble satt i drift først i mai 2015. Jording av kabler er anbefalt nord for polarsirkelen, spesielt når de ligger i retning nord-sør, slik våre gjør.

Sjøfiberkablene mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund er passive og ca. 270 km lange, uten forsterkning av signalene underveis. Med dagens teknologi kan man benytte passive kabler opptil 500 km lengde uten betydelige tap av signalene. Selv om våre sjøfiberkabler er passive, kan solstormer indusere spenning i armeringen på kablene. Dette er uønsket da det lettere kan dannes korrosjon i armeringene, noe som potensielt kan redusere kablenes levetid. Jording av kabler er derfor anbefalt nord for polarsirkelen, og sjøfiberkablene jordes i begge ender. Det gjelder ytre og indre armering samt den indre aluminiumskappen som beskytter fibertrådene. 

Kobling av jordkabel mot sjøfiberkabel. Foto: Helge Stranden.

I elektrikerfaget er det vanlig å bruke kobberskinner der hvor alt som skal jordes møtes, ettersom armeringen i sjøfiberkablene er laget av stål er dette ikke ønskelig. Blanding av forskjellige metaller er ikke anbefalt da det edleste metallet «spiser opp» det andre over tid, som kan føre til redusert kontakt. Derfor er det viktig å benytte stål i alle ledd, skinner, kabelsko og liknende.

 

Naturen og Bandalshytta i nærheten av den nedgravde sjøfiberkabelen utenfor Ny-Ålesund. Foto: Frode Storvik 

Sjøfiberkablene ligger nedgravd i stranda på Brandal utenfor Ny-Ålesund og i Longyearbyen. Før arbeidet med nedleggelse av jordplate kan starte må en av sjøkablene graves frem. En kabelsøker brukes for å søke opp kabelen med god nøyaktighet. Når kabelen er gravd frem kan prosessen med kobling av jordkabel mot sjøfiberkabel starte. Stål mot stål brukes her også, beskyttet av en to-komponent epoxyblanding som hermetisk lukker og beskytter sjøfiberkabelen. Deretter graves den jordede kabelen ned på nytt.

 

Helge Stranden i aksjon med kabelsøker på Brandal utenfor Ny-Ålesund. Foto: Frode Storvik 

 

Se også: