Uninett 20 år i 2013

Uninett feirer 20 år som selskap i 2013. Fra den spede begynnelse som prosjekt på 1970-tallet, kom organiseringen inn i faste former som et aksjeselskap med fem ansatte i 1993. Utviklingen siden den gangen har vært formidabel, og vi går inn i jubileumsåret med to datterselskaper og mer enn 100 ansatte. Les mer om Uninetts historie.

Jubileumsbok

I tilknytning til jubiléet bidro Uninett til en bok om forskningsnettet og Internetts historie i Norge. Boken har fått tittelen Tilkoplet - En fortelling om Forskningsnettet og Internett i Norge. Den er forfattet av Bjørn Ness ved USIT, Universitetet i Oslo, og ble utgitt på Akademika forlag. Se nettutgaven av boka "Tilkoplet..."

Konferanse og jubileumsmiddag

Jubiléet ble blant annet markert gjennom Uninett-konferansen i Trondheim 2. og 3. oktober. Et eget jubileumsarrangement for inviterte gjester ble også avholdt i tilknytning til konferansen.

Kontakt: