Kåring 8. mars: UNINETT-medarbeider blant Norges 50 fremste IT-kvinner

- Rundt 400 kvinner totalt var foreslått som kandidater i denne kåringen. Når vår egen Hildegunn Vada nå er blant vinnerne er vi selvfølgelig meget stolte i  UNINETT, og som arbeidsgiver gratulerer vi henne så mye, sier Beate Simavik, organisasjonsdirektør i UNINETT.

Hildegunn Vada har lang erfaring i UNINETT, der hun har jobbet som rådgiver, tjenesteansvarlig og prosjektleder innenfor innloggingsløsningen Feide, tjenesteplattformen Dataporten, UH-skyprogrammet, blant annet.

Bakgrunn for kåringen:

Bare 24 % av de ansatte og 16% av topplederne innen IKT-næringen i Norge er kvinner. Det ønsket Abelia og Oda-Nettverk å gjøre noe med. 8. mars arrangerer de frokostmøte og kåring av de 50 fremste kvinnene i norsk IKT-næring. De ønsker å synliggjøre mulighetene i næringen og Norges fremste kvinnelige rollemodeller innen teknologi.

Les mer om kåringen her

Twitter: #itkvinner