Kalmar2 – ett brukernavn innenfor nordisk høyere utdanning

Uninett har stått sentralt i arbeidet med å forene påloggingssystemene i de nordiske landene gjennom Kalmar2. Med denne sammensyingen er det nå mulig for studenter og ansatte ved UH-institusjoner over hele Norden å logge seg på web-baserte tjenester med sitt eksisterende brukernavn og passord – og slippe å be om et spesifikt for den enkelte nettsiden.

Kalmar2 er løsningen på behovene for samarbeid og deling over landegrensene innenfor forskning og undervisning. Målet er å styrke nordisk samarbeid, basert på den eksisterende infrastrukturen for rollebasert tilgang. Kalmar2 begrenser seg ikke til Norden, Andre land kan bli medlemmer, dersom de oppfyller de strenge kriteriene Kalmar2 stiller til identitetsforvaltning.

Arbeidet med Kalmar2 ble finansiert av NordForsk. Landene som deltar er Norge, Finnland, Danmark, Sverige og Island.
 

Kontakt: