KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi har levert sin innstilling

Rapporten gir en oversikt over og oppsummering av alle delstrategier som er utarbeidet, og som vil bli ferdigstilt og oversendt departementet umiddelbart over nyttår. 

I siste fase var det særlig spørsmål knyttet til styring og organisering som ble gjenstand for omfattende diskusjoner. Arbeidsgruppas leder, Morten Dæhlen fra UiO, kommenterte sluttspurten slik: - Dette er noe av det mest kompliserte jeg har vært involvert i i min karriere, men jeg tror vi har løst en vanskelig oppgave på en ganske god måte.