KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi: Organisering og styring på dagsordenen

KDs organiseringsprosjekt har bakgrunn i Gjedrem-Fagernæs-rapporten, som ble lagt fram i januar 2016.

På møtet presenterte arbeidsgruppas leder, Morten Dæhlen, et sammendrag av arbeidsgruppas drøftinger så langt rundt organisering og styring av UH-sektoren, som behandles som eget tema i IKT-strategien. KD hadde disse budskapene:

  • de har sterkt fokus på gevinster som følge av omorganiseringen
  • de ønsker arbeidsgruppas vurdering av bruk av fellesløsninger for resten av utdanningssektoren, dvs. å tilby UH-sektorens infrastruktur og tjenester til grunnskoler og videregående skoler

KD har sendt brev til samtlige leverandører av fellestjenester i sektoren og invitert til innspill til organiseringsprosjektet innen 23. oktober.

I tillegg til organisering og styring, vil arbeidsgruppa jobbe for fullt utover høsten med delstrategier for forskning, infrastruktur, administrative tjenester og informasjonssikkerhet.

Innspill og kontaktinformasjon

Alle interesserte kan gi sine innspill til prosessen.

•             Les mer om mandatet for arbeidet og få tilgang til dokumentene i saken

•             Kontakt arbeidsgruppas sekretariat: ikt-strategi@uninett.no