Uninetts kjerneverdier

Uninett har tre kjerneverdier: 

  • entusiasme
  • nysgjerrighet
  • kundevennlighet

Nærmere informasjon om hva vi legger i disse verdiene kommer snarlig!