Kombinert Sanntid- og Lync-samling

Samlingen ble arrangert 14.-15.mai 2014. Vi takker alle som deltok! Samlingen ble streamet, både live og som opptak. 

Bakgrunn:
UNINETT arrangerte 14.-15 mai samling om Sanntid og Lync med mål om erfaringsdeling og kompetanseheving innen denne fremtidsrettede teknologien. Første dag ble viet Sanntid med fokus på infrastruktur, arkitektur og status. Andre dag var viet til Lync med spesielt fokus på Lync som skytjeneste for sektoren.

Program
Her er programmet

Beliggenhet
Samlingen ble holdt på Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen.

Priser:

    Deltakelse dag 1, inkludert lunsj: 590 kroner.
    Deltagelse dag 1, inkludert lunsj og middag: 945 kroner
    Deltagelse dag 1 inkludert middag, overnatting og frokost: 1540 kroner
    Deltakelse dag 2, inkludert lunsj: 590 kroner

Det ble arrangert felles middag første dagen