Presentasjoner fra samlingen finner du i programmet

Etterhvert som foredragene fra denne samlingen er ferdige, legger vi ut presentasjonsfiler under hvert enkelt punkt i programmet. Opptakene legges også under hvert punkt, i tillegg til at du finner dem på en samlesiden Se streaming/opptak" straks denne er klar.