UNINETTs konferanser, samlinger og arrangementer

Kommende arrangementer

Tittel Tid
Fagsamlinger 2. juni i Tromsø 02.06.2015
UNINETT-konferansen 2015 03.06.2015 - 04.06.2015
Hva med tjenestene fra UNINETT ved sammenslåinger? 09.06.2015
SUHS-konferansen 2015 04.11.2015 - 05.11.2015

Tidligere arrangementer