UNINETTs konferanser, samlinger og arrangementer

Kommende arrangementer

Tittel Tid
Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen 09.09.2015 - 10.09.2015
Workshops Connect tjenesteplattform 10.09.2015 - 22.09.2015
NORDUnet Technical Workshop 2015 15.09.2015 - 17.09.2015
Trådløssamling (tilknyttet NORDUnet Technical Workshop) 17.09.2015 - 18.09.2015
LTI-samling 20.10.2015
UNINETT AV-samling 2015 21.10.2015 - 22.10.2015
SUHS-konferansen 2015 04.11.2015 - 05.11.2015
UNINETT-konferansen 2017 30.05.2017 - 01.06.2017

Tidligere arrangementer