Takk til våre sponsorer!

UNINETT har lang tradisjon med å samarbeide med UH-sektorens leverandører i forbindelse med våre konferanser, samlinger og møter. Takk til alle leverandører som bidrar på SUHS-konferansen, teknisk samling og Sikkerhetsforum i november!