Program dag én

09:00 - 10:00
All

Registrering, mingling og kaffe for morgenfugler

Når du registrerer deg får du utdelt deltakerbevis og oversikt over hvilke spor du har meldt deg på. Kanskje venter det også noen hendige overraskelser ved registreringsbenken?

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 09:00
10:00 - 12:00
Plenum

Åpning og plenumspresentasjoner i Trondheimssalen

 • Vi sparker i gang SUHS-konferansen med et friskt kulturelt innslag ved paint jam-kunstneren Vegar Bakke Larsen.
 • Konferansiér Marvin Wiseth gir oss praktiske opplysninger, detaljer i programmet, m.m.
 • Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd
  Innledning rundt årets konferanse og hovedtema: Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd

 • Kunnskapsdepartementet v/avdelingsdirektør Arne Lunde
 • UNINETT v/direktør i avdeling for tjenester og leveranser, Olav Isak Sjøflot, og administrerende direktør Petter Kongshaug

Marvin Wiseth er en norsk næringslivsmann og politiker (H). Han var Trondheims ordfører i perioden 1990–1998. Wiseth er Høyres 2. vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2013–2017. I årene 1998–2013 var Wiseth konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN.

Vegar Bakke Larsen var trolig først i Norge til å etablere seg som paintjam-kunstner.
Larsen har opptrådt på en lang rekke arrangementer med sin moderne kunstform, der kjente og ukjente motiver blir malt foran publikum, akkompagnert av musikk.

 

 

 

Truls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder og er fast kronikør i Computerworld. Han vil ha innspill på digitale trender og impulser som vil endre det meste...

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 10:00
12:25 - 13:15

Spor 1.1: Agresso brukerforum: Web rapportering og web-økonomi i Agresso: Hva innebærer det?

Webrapportering og webøkonomi inkludert arbeidsflyt og varslingsmotor i Agresso. Demonstrasjon og informasjon fra virksomhet(er) som har tatt modulene i bruk og økta ledes av Terje Aandalen, UNINETT

Sporansvarlig: Erlend Kristensen, UiS

Rom: Trondheimssalen 1

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

PARALLELLE SPOR (DEL 1) STARTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

Spor 2.1: Sak/arkiv i fokus: Status P360

Vi åpner sporet med en status på utrullingsprosjektet for Public 360, hvor aktuelle temaer som integrasjoner, konvertering, kommunikasjon og overgang til forvaltning vil omtales. v/Leif Kristiansen (UNINETT) og Bernt Skjemstad (UNINETT)

Sporansvarlig: Leif Kristiansen

Rom: Trondheimssalen 2

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

Spor 3.1: Digital ledelse: Ledelse og styring gjennom systemer v/John Krogstie

Første del av sporet om digital ledelse har tittelen "Ledelse og styring gjennom systemer."

Temaet presenteres av professor John Krogstie ved NTNU. Han er leder for tematisk satsningsområde IKT, som inkluderer program for IKT i offentlig sektor, han har også ledet programkomiteen ved NOKIOS siden starten i 2007, samt ledet forskningsprosjektet EFFIN - Efficiency through user involvement, som omhandlet teknikker for brukerinvolvering i utvikling av IT-løsninger innen offentlig sektor.

Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT

Rom: Leangen gård

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

Spor 4.1: Digitalt læringsmiljø: LMS og felles studentsystem

På del en av Spor 4 - Digitalt læringsmiljø - har vi to temaer:

a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid.

- Trender i sektoren (v/NTNU)

- Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA)

-Hva skjer fremover (UNINETT)

Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT

Rom: Gamle bybro

b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling

FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon.
Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem.

Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte.

Introduksjon:
•    Begrepsavklaringer, dagens tjenester og bruksområder.
•    Bestilling av nye tjenester / tilganger og feilsituasjoner, hva gjør jeg?
•    Prosjekter og videre planer. FSAT

Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS

Rom: Møllenberg

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

Spor 5.1: Anskaffelse og innkjøp

Sporet vil både onsdag og torsdag være en workshop i bruk av Amesto Sourcing(KGV). UiB v/Simen Sætersdal vil gå gjennom deres erfaring ved bruk av inventuramaler i Amesto, administratorfunksjoner mm. Det legges opp til både informasjon og gruppearbeid. Ta med egen PC!

Sporansvarlig: Elin Olsen, UNINETT

Rom: Strinda/Ilsvika

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
12:25 - 13:15

Spor 6.1: CISO-workshop - Styringssystem for Informasjonssikkerhet

Sporet har temaet "Styringssystem for informasjonssikkerhet" og tar for seg hva et styringssystem for informasjonssikkerhet er og hvordag det kan innføres i UH-sektoren. Det kan være en fordel å ha gjort seg kjent med den nye veiledningen i styringssystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren på forhånd. Lenke til denne.

 • Velkommen og kort innledning
 • Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet "Styringssystem for informasjonssikkerhet"

Økta ledes av Rolf Sture Normann og og Tommy Tranvik, UNINETT/UiO Senter for rettsinformatikk

Sporansvarlige er Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT

Rom: Gråkallen/Lade Gård

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 12:25
13:15 - 14:15
Plenum

Lunsj med sosialt påfyll

Rica Nidelven er prisbelønnet for maten sin flere år på rad. Gå ikke glipp av et deilig måltid og sosial mingling med kollegaer fra hele landet!

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 13:15
14:15 - 15:00

Spor 1.2 - Agresso brukerforum

På del to av Agresso brukerforum er det følgende workshops å velge mellom:

a) Workshop excelerator. Rom: Trondheimssalen 1

b) Workshop merverdiavgift(MVA). Rom: Tyholt

c) Workshop prosjekt - bidrags- og oppdragsprosjekter(BOA). Rom: Torget

d) Workshop Agresso superbrukere: Tips og triks: Rom: Munkholmen

Sporansvarlig: Erlend Kristensen. UiS

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00

Spor 2.2 - Sak/arkiv i fokus: Sikker digital postkasse og Arkivnøkkelprosjektet

Sikker digital postkasse, v/Jørgen Lauvsnes (UNINETT)

Arkivnøkkelprosjektet er i sluttfasen; status, v/Leif Kristiansen (UNINETT)

Sporansvarlig: Leif Kristiansen

Rom: Trondheimssalen 2

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00

Spor 3.2 - Digital ledelse: Styringsinformasjon fra systemer - eksempel fra NTNU

Tema for andre del av dette sporet er "Styringsinformasjon fra systemer - eksempel fra NTNU".

Prosjektleder Gry Jordet Kibsgaard, sammen med prosjektdeltaker Tomas Hermansen, presenterer NTNU sitt arbeid med virksomhetsstyringssystemet Cognos. Prosjektet heter "BEVISST" - bedre virksomhetsstyring.

Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT

Rom: Leangen gård

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00

Spor 4.2 - Digitalt læringsmiljø: LMS og felles studentsystem del 2

På andre del av Spor 4 - Digitalt læringsmiljø - fortsetter temaene:

a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid.

- Trender i sektoren (v/NTNU)

- Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA)

-Hva skjer fremover (UNINETT)

Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT

Rom: Gamle bybro

b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling

FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon.
Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem.

Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte.

Fortsettelse fra før lunsj:
Bruk av Feide Connect for å åpne for utvikling av  tredjepartsløsninger mot informasjon som student skal ha kontroll på, v/ Andreas Åkre Solberg (Uninett)

Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS

Rom: Møllenberg

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00

Spor 5.2 - Anskaffelse og innkjøp

Sporet vil både onsdag og torsdag være en workshop i bruk av Amesto Sourcing(KGV). UiB v/Simen Sætersdal vil gå gjennom deres erfaring ved bruk av inventuramaler i Amesto, administratorfunksjoner mm. Det legges opp til både informasjon og gruppearbeid. Ta med egen PC!

Sporansvarlig: Elin Olsen, UNINETT

Rom: Strinda/Ilsvika

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00

Spor 6.2 - CISO workshop - Styringssystem for Informasjonssikkerhet: styrende del

 • Rettslige krav og sammenhenger
 • Akseptkriterier
 • Sikkerhetsorganisering

Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT

Rom: Gråkallen/Lade gård

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
14:15 - 15:00
All

PARALLELLE SPOR (DEL 2) FORTSETTER PÅ GRUPPEROMMENE:

Denne delen av konferansen er inndelt i seks ulike spor. Er du i tvil om hvor du skal? Sjekk i såfall registreringsbeviset ditt for hvilket spor du er påmeldt. Det henger plakater om sportittel på dørene til alle aktuelle grupperom.

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 14:15
15:00 - 15:20
All

Pause nr. 3

Strekk på bena og unn deg en kopp med god drikke! PS! Ikke gå glipp av utsikten til Nidelva!

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:00
15:20 - 16:05

Spor 1.3 - Agresso brukerforum

Spor 1 (del 3) fortsetter med de samme temaene som før lunsj:

a) Workshop excelerator. Rom: Trondheimssalen 1

b) Workshop merverdiavgift(MVA). Rom: Tyholt

c) Workshop prosjekt - bidrags- og oppdragsprosjekter(BOA). Rom: Torget

d) Workshop Agresso superbrukere: Tips og triks: Rom: Munkholmen

Sporansvarlig: Erlend Kristensen. UiS

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05

Spor 6.3 - CISO workshop - Styringssystem for informasjonssikkerhet: gjennomførende del

Gjennomførende del:

 • Klassifisering av informasjon
 • Risikovurderinger
 • Risikohåndtering
 • Etablering av tiltak

Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT

Rom: Gråkallen/Lade gård

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05

Spor 4.3 - Digitalt læringsmiljø: LMS og Felles studentsystem del 3

Vi fortsetter der vi slapp før lunsj:

a) LMS i brukerperspektiv - nåtid og framtid.

- Trender i sektoren (v/NTNU)

- Forventinger fremover fra en students (v/UiS), en faglærers (v/HiST) og en administrators perspektiv (v/UiA)

-Hva skjer fremover (UNINETT)

Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT

Rom: Gamle bybro

b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling

FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna
opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon.
Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem.

Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte.

Fortsettelse del 3:

Kl. 15.20 – 16.05 (45 min)
•    Samarbeid om utvikling
•    Integrasjonsarkitektur
Carl-Fredrik Sørensen (NTNU)

Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS

Rom: Møllenberg

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05

Spor 2.3 - Sak/arkiv i fokus

Digipost, v/Jan Harald Nordseth (Digipost)

Sporansvarlig: Leif Kristiansen

Rom: Trondheimssalen 2

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05

Spor 3.3 - Digital ledelse: Statsbudsjettet v/Arne Lunde

Arne Lunde fra Kunnskapsdepartementet setter "Statsbudsjettet 2015" på dagsorden.

Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT

Rom: Leangen gård

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05

Spor 5.3 - Anskaffelse og innkjøp

Sporet vil både onsdag og torsdag være en workshop i bruk av Amesto Sourcing(KGV). UiB v/Simen Sætersdal vil gå gjennom deres erfaring ved bruk av inventuramaler i Amesto, administratorfunksjoner mm. Det legges opp til både informasjon og gruppearbeid. Ta med egen PC!

Sporansvarlig: Elin Olsen, UNINETT

Rom: Strinda/Ilsvika

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
15:20 - 16:05
All

PARALLELLE SPOR (DEL 3) FORTSETTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 15:20
16:05 - 16:25
All

Pause nr. 4. Litt å tygge på!

Det begynner å bli langt på dag, så her er en velfortjent pause! Vi byr på en enkel matbit - det er fortsatt lenge til festmiddagen starter! "Den som venter på noe godt...."

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:05
16:25 - 17:10

Spor 1.4 - Agresso brukerforum

Fortsettelse av workshops:

a) Workshop excelerator. Rom: Trondheimssalen 1

b) Workshop merverdiavgift(MVA). Rom: Tyholt

c) Workshop prosjekt - bidrags- og oppdragsprosjekter(BOA). Rom: Torget

d) Workshop Agresso superbrukere: Tips og triks: Rom: Munkholmen

Sporansvarlig: Erlend Kristensen. UiS

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

Spor 2.4 - Sak/arkiv i fokus: Sikker informasjonsforvaltning ved bruk av Public 360

Sikker informasjonsforvaltning ved bruk av Public 360, v/Katrine Holm (Software Innovation)

 • Gjennomgang av sikkerhetsfunksjonalitet i Public 360
 • Tilgangskontroll
 • Sikker forvaltning av dokumenter i hele livssyklusen: opprette, behandle, arkivere og avhende med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
 • Samhandlingsfunksjonalitet og sikker utveksling av informasjon

Sporansvarlig: Leif Kristiansen

Rom: Trondheimssalen 2

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

Spor 3.4 - Digital ledelse

Skytjenester - hva er det? Hvordan bruke dem? Utvikling?
Ved Kristin Selvaag, UNINETT

Rom: Leangen gård

Sporansvarlige: Alf Hansen og Elin Olsen, begge UNINETT

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

Spor 4.4 - Digitalt læringsmiljø: LMS og Felles studentsystem del 4.

a) Presentasjon og dialog fra Nasjonalt prosjekt for digital eksamen.
De enkelte arbeidsgruppenes leveranser vil stå i fokus. Her får vi presentert arbeidet som er utført og resultater som nå foreligger. Deltakerne får også gitt tilbakemeldinger.  Vi vil i sesjonen også vie tid tid presentasjon og erfaringsutveksling fra ulike piloterprosjekter som skjer ved de enkelte institusjonene.

Arbeidsgruppenes leveranser:

 • Digital arbeidsflyt presenterer prosessmodell for en heldigital eksamensgjennomføring
 • IT-arkitektur presenterer skisse for informasjon- og systemmodell
 • Infrastruktur og klientutstyr presenterer fagspesifikasjoner

Sporansvarlig: Alice Sporstøl, UNINETT

Rom: Gamle bybro

b) Felles studentsystem (FS) - integrasjoner, tjenester og videre utvikling

FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) ble opprettet 1. juli 2014 og består av SO (Samordna opptak), FS (Felles studentsystem) og SUN (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer, tidligere under USIT). FSAT har Universitetet i Oslo som vertsorganisasjon.
Integrasjonsgruppa i FSAT utvikler tjenester mot FS/Cristin/SO/andre systemer. Noen eksempler på integrasjoner er GAUS, Feide Connect og uttrekk for UiOs timeplanleggingssystem.

Målgruppe: hovedsaklig studieadministrativt personale, men også tekniske fagfolk og andre interesserte.

Fortsettelse - del 4:
Kl. 16.25 – 17.10 (45 min)
Brukererfaring fra integrasjon mot FS Pål Erik Megaard (UiO)
Avsluttende ord FSAT

Sporansvarlig: Kine Veronica Lund, FS

Rom: Møllenberg

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

Spor 5.4 - Anskaffelse og innkjøp

Sporet vil både onsdag og torsdag være en workshop i bruk av Amesto Sourcing(KGV). UiB v/Simen Sætersdal vil gå gjennom deres erfaring ved bruk av inventuramaler i Amesto, administratorfunksjoner mm. Det legges opp til både informasjon og gruppearbeid. Ta med egen PC!

Sporansvarlig: Elin Olsen, UNINETT

Rom: Strinda/Ilsvika

 

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

Spor 6.4 - CISO workshop - Styringssystem for informasjonssikkerhet

Gruppearbeid:

Tema for gruppearbeidet er klassifisering av informasjon med bakgrunn i UFS 136 Retningslinjer for klassifisering av informasjon. Lenke til denne.

Sporansvarlige: Rolf Sture Normann og Øivind Høiem, begge UNINETT

Rom: Gråkallen/Lade gård

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
16:25 - 17:10

PARALLELLE SPOR (DEL 4) FORTSETTER PÅ ULIKE GRUPPEROM:

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 16:25
19:30 - 20:00
All

Apéritif

Ingen festmiddag uten en frisk apéritif! Vi møtes i mingleområdet utenfor Trondhjemssalen klokken 19.30. Velkommen!

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 19:30
20:00
All

Festmiddag

Ikke gå glipp av årets SUHS-festmiddag! Deilig mat og drikke, feststemte taler og ikke minst underholdning i regi av Apes & Babes. Marvin Wiseth er vår konferansiér også på kveldstid.

Antrekk: Pent

Apes&Babes er en vokalgruppe som i flere år har herjet med musikk fra alle verdenshjørner, fra iransk pop, via klezmermusikk, indie-soul, balkan-jazz og amerikansk bluegrass til norsk bånsull og folkrock pakket inn i drivende rytmer, rå klang, fløyelsmyke stemninger og vakre harmonier (kilde: gruppas hjemmeside)

Tid: 
Onsdag, november 5, 2014 - 20:00