Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan fra og med 1. januar 2018.

Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) er et verktøy som understøtter en elektronisk anskaffelsesprosess. Verktøyet sikrer også anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er tilpasset norske universiteter og høgskoler, og kan benyttes hovedsakelig av de som var med på anskaffelsesprosessen. Amesto Solution AS leverer og forvalter systemet. Nettside og brukerstøtte: http://www.amestosolutions.no/support/ (support.avantra@visma.com eller tlf. +46 771 440 200). De store universitetene har anskaffet kontrakten. UNINETT, i samarbeid med universitetene, koordinerer kunde og leverandørforhold på vegne av UNINETT-medlemmene som benytter systemet.

Forutsetninger: 
 • For å kunne benytte tjenesten, må man stå som rettighetshaver i kontrakten og være medlem av UNINETT.
 • Det foretrekkes Feide-innlogging for bruk av tjenesten. 
Beskrivelse av tjenesten: 

Konkurransegjennomføringsverktøy støtter store og små anskaffelsesprosesser, og er til hjelp for å oppdage eventuelle feil som gjøres i anskaffelsen. Tjenesten består av en modul for støtte til konkurransegjennomføring og en kontraktsmodul. 

Konkurransegjennomføringsverktøyet Amesto er tilpasset universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten gir blant annet støtte til følgende prosesser:

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag ved hjelp av maler
 • Kunngjøring TED, Doffin og egne kundesider
 • Innsending og mottak av tilbud
 • Evaluering og tildeling av kontrakt
 • Kontraktshåndtering
 • Oppfølging
 • Revisjonssporing

Kontakt UNINETT for mer informasjon om funksjonalitet, systemoppsett, testmiljø og opplæringsvideoer fra Amesto Solutions AS.

Kostnad: 

UNINETT sender ut tre fakturaer per år:

 • Tjenesteavgift fra UNINETT. Denne dekker timer fra ansatte i UNINETT, reiser, møtevirksomhet, og planlagt systemutvikling. Tjenesteavgiften sendes til virksomhetene i begynnelsen av året. 
 • Drift/lisens for inneværende år. Denne dekker driftskostnader som er blitt fakturert til UNINETT fra leverandør Amesto Solutions AS. Denne fordeles på deltakende virksomheter og faktureres sent på året.
 • Viderefordeling av lisensavgift til Inventura for bruk av deres malpakke i Amesto KGV.

Det betales ulik pris for liten, mellomstor og stor virksomhet, uavhengig av hvor mange brukere man har i systemet.

For mer informasjon om priser og kostnader, kontakt UNINETT.

Bestillingsinformasjon: 

For mer informasjon om bestilling, kontakt UNINETT.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom rettighetshaverne, der UNINETT er kundekoordinator. UNINETTs hovedoppgave er å følge opp kontraktsmessige betingelser overfor leverandør, som blant annet bestilling av endringer. Prioritering av endringer i løsningen gjøres av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget samarbeider også med de store universitetene. Eskalering relatert til leveranse- og kontraktsforhold går gjennom tjenesteansvarlig og kan også løftes til samarbeidsgruppe hos de store universitetene.

Amesto Solutions AS er tjenestens ansvarlige driftsleverandør og leverandør av systemet.

Kontaktinformasjon: