Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

NB! Tjenesten er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) er et verktøy som understøtter en elektronisk anskaffelsesprosess. Verktøyet sikrer også anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten er tilpasset norske universiteter og høgskoler, og kan benyttes hovedsakelig av de som var med på anskaffelsesprosessen. Amesto Solution AS leverer og forvalter systemet. Nettside og brukerstøtte: http://www.amestosolutions.no/support/ (support.avantra@visma.com eller tlf. +46 771 440 200). De store universitetene har anskaffet kontrakten. UNINETT, i samarbeid med universitetene, koordinerer kunde og leverandørforhold på vegne av UNINETT-medlemmene som benytter systemet.

Forutsetninger: 
 • For å kunne benytte tjenesten, må man stå som rettighetshaver i kontrakten og være medlem av UNINETT.
 • Det foretrekkes Feide-innlogging for bruk av tjenesten. 
Beskrivelse av tjenesten: 

Konkurransegjennomføringsverktøy støtter store og små anskaffelsesprosesser, og er til hjelp for å oppdage eventuelle feil som gjøres i anskaffelsen. Tjenesten består av en modul for støtte til konkurransegjennomføring og en kontraktsmodul. 

Konkurransegjennomføringsverktøyet Amesto er tilpasset universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten gir blant annet støtte til følgende prosesser:

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag ved hjelp av maler
 • Kunngjøring TED, Doffin og egne kundesider
 • Innsending og mottak av tilbud
 • Evaluering og tildeling av kontrakt
 • Kontraktshåndtering
 • Oppfølging
 • Revisjonssporing

Kontakt UNINETT for mer informasjon om funksjonalitet, systemoppsett, testmiljø og opplæringsvideoer fra Amesto Solutions AS.

Kostnad: 

UNINETT sender ut tre fakturaer per år:

 • Tjenesteavgift fra UNINETT. Denne dekker timer fra ansatte i UNINETT, reiser, møtevirksomhet, og planlagt systemutvikling. Tjenesteavgiften sendes til virksomhetene i begynnelsen av året. 
 • Drift/lisens for inneværende år. Denne dekker driftskostnader som er blitt fakturert til UNINETT fra leverandør Amesto Solutions AS. Denne fordeles på deltakende virksomheter og faktureres sent på året.
 • Viderefordeling av lisensavgift til Inventura for bruk av deres malpakke i Amesto KGV.

Det betales ulik pris for liten, mellomstor og stor virksomhet, uavhengig av hvor mange brukere man har i systemet.

For mer informasjon om priser og kostnader, kontakt UNINETT.

Bestillingsinformasjon: 

For mer informasjon om bestilling, kontakt UNINETT.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom rettighetshaverne, der UNINETT er kundekoordinator. UNINETTs hovedoppgave er å følge opp kontraktsmessige betingelser overfor leverandør, som blant annet bestilling av endringer. Prioritering av endringer i løsningen gjøres av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget samarbeider også med de store universitetene. Eskalering relatert til leveranse- og kontraktsforhold går gjennom tjenesteansvarlig og kan også løftes til samarbeidsgruppe hos de store universitetene.

Amesto Solutions AS er tjenestens ansvarlige driftsleverandør og leverandør av systemet.

Kontaktinformasjon: