Prioriteringsråd og arbeidsutvalg

Funksjon Navn Kompetanse Periode
Medlem Kari Gjør Seniorrådgiver, INN 2013-2017
Medlem Morten von Heimburg Seniorrådgiver, Nord 2013-2017
Medlem Ninni C. Christiansen Seniorkonsulent, HiOF 2013-2017
Sekretær Elin Olsen Tjenesteansvarlig, UNINETT