Kontakt Uninett

Kontaktpunkter

Telefon + 47 73 55 79 00
Faks:   + 47 73 55 79 01
E-post: kontakt@uninett.no
E-post postmottak: postmottak@uninett.no
E-faktura: regnskap@uninett.no 9908:968100211
Fakturaadresse:   Postboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim
Post- og fakturaadresse:   Postboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim 
Besøks- og leveringsadresse:   Abels gate 5, 7030 Trondheim (NB! Ikke post, kun besøk og leveranser)
E-post Driftssenter: drift@uninett.no
Telefon Driftssenter arbeidstid: +47 73 55 79 60 (ev. +47 94 51 43 61)
Driftssenter beredskapsvakt: +47 911 27087
Ledelse   www.uninett.no/ledelse
Feide Support support@feide.no
Presse   www.uninett.no/presse